Klachten bij kinderen

Klachten bij kinderen


 

 •     ADD of ADHD
 •     Allergieën
 •     Astma
 •     Buikpijn, obstipatie, diarree
 •     Bijholteontsteking of sinusitis
 •     Concentratie- en leerproblemen
 •     Gedragsproblemen (zie ADD en ADHD)
 •     Handicap
 •     Hoofdpijn
 •     Neus-, keel- en oorproblemen (NKO)
 •     Orthodontie
 •     Scoliose
 •     ZindelijkheidADD of ADHD

Één van de belangrijkste taken van ons zenuwstelsel is het "zeven" van informatie. Kinderen met gedragsproblemen hebben vaak moeite met het filteren van al deze informatie. Stel u eens voor dat u alle prikkels van het horen, voelen, ruiken, proeven en zien in de omgeving waarneemt! Met osteopathische technieken wordt het kind geholpen om het zenuwstelsel meer de “tunen”. Vaak zitten ook emotionele problemen aan gedragsproblemen gekoppeld en bestaat de therapie uit verschillende facetten. Bijkomende ondersteuning voor darmflora, regulatie van de bloedsuikerspiegel, … is mogelijks ook nodig. Via osteopathie wordt het lichamelijke deel aangepakt, via andere therapieën kunnen andere oorzaken ook benaderd worden.


 


Allergieën

Vele kinderen hebben te maken met allergieën zoals hooikoorts en reacties op bepaalde voedingsmiddelen zoals het koemelkeiwit. Een allergie is eigenlijk een overreageren van het immuunsysteem op een bepaalde stof, een stof die normaal helemaal niet schadelijk is voor het lichaam. Deze overreactie kan grotendeels via osteopathie worden aangepakt.


 


Astma

Volgens de principes van de osteopathie wordt er steeds op zoek gegaan naar de oorzaak van de klacht maar wat er aan de basis ligt van astma is zeer uiteenlopend. Osteopathie heeft hier vooral een zeer positieve ondersteunende invloed.


 


Buikpijn, obstipatie, diarree

Vele kinderen klagen over buikpijn, het is iets waar elk kind wel eens mee te maken krijgt. Soms is er lucht in de buik met winderigheid, soms is er diarree, soms is er obstipatie en soms is er ook helemaal niets te vinden en is het zelfs moeilijk voor het kind om aan te geven waar het net last heeft. Het is dan ook moeilijk om een echte oorzaak aan te duiden en dit kan bij ieder kind ook weer op een ander gebied liggen maar is wel goed te behandelen.

Zoals bij baby’s veel klachten te wijten zijn aan bevallingsproblemen, zo kan dit ook nog steeds gelden voor oudere kinderen. Ook voedselallergieën kunnen aan de basis liggen voor het probleem. Tegenwoordig krijgen kinderen veel meer dan vroeger te maken met een overvloed aan suikers, vette voeding, frisdranken, chips, kant en klare voeding, weinig fruit en groenten,… en ook dit speelt een grote rol! Het evenwicht van de darmflora is er veelal sterk door verstoord. Ongeveer 70% van de weerstand ligt thv onze darmen waardoor bij een slechte werking het kind ook vatbaarder wordt voor infecties. De osteopaat zal dus naast zijn therapie ook vaak voedingsadvies meegeven en doorverwijzen naar andere therapeuten.


 


Bijholteontsteking of sinusitis

Het is mogelijk dat door bewegingsstoornissen in het aangezicht (door bevalling of ander trauma), de nek/hals regio of zelfs de borstkas met het middenrif verantwoordelijk zijn voor een verstoorde bloed-aanvoer maar vooral -afvoer uit de regio van het aangezicht, kaken en voorhoofd.

Een totaal onderzoek en dus ook een totaal-behandeling is een vereiste bij een dergelijk probleem.

Baby’s en heel jonge kinderen hebben nog geen sinussen maar kunnen wel al de hierboven staande oorzaken ontwikkelen. Dit zorgt dan weer voor andere klachten zoals bv oorontstekingen en luchtwegeninfecties die verder worden uitgelegd.


 


Buikpijn, obstipatie, diarree klachten bij kinderen - Osteopathie

Concentratie- en leerproblemen

Problemen tijdens de zwangerschap, tijdens en na de geboorte, ongevallen, infecties,… kunnen de vitaliteit en de ontwikkeling van een kind ernstig beïnvloeden. Dit kan leiden tot problemen zoals dyslexie, dyscalculie en concentratieproblemen. Niet alle problemen zijn hieraan te wijten maar kinderen met deze klachten kunnen heel goed geholpen worden door osteopathie.

De behandeling is vooral gericht op het herstel van achtergebleven spanningen door het geboorteproces, andere trauma’s en infecties. De oogmotoriek, de evenwichtsfunctie, de beweeglijkheid van de wervelkolom en de schedel zijn hier de te behandelen facetten.


 


Gedragsproblemen (zie ADD en ADHD)


 


Handicap

Het lichamelijke, verstandelijke of meervoudig gehandicapte kind heeft zeker baat bij osteopathie. Zoals bij andere kinderen kan het gehandicapte kind ook problemen zoals obstipatie, reflux, pijnklachten, infecties,… ondervinden dewelke kunnen verbeteren met een osteopathische behandeling. Ook kan osteopathie het lichaam zo optimaliseren zodat er meer energie gaat in de ontwikkeling van het kind zowel lichamelijk, verstandelijk als op emotioneel gebied.


 


Hoofdpijn

Deze klacht gaat vaak gepaard met buikpijn of andere klachten. De oorzaken zijn ook vaak van een zeer uiteenlopende aard. Problemen tijdens de zwangerschap, tijdens en na de geboorte, ongevallen, infecties,… kunnen hierbij een grote rol spelen. Bij een behandeling zal de osteopaat op zoek gaan naar spanningen agv bovenstaande problematiek en wat mechanisch te behandelen valt zal dan ook in de mate van mogelijkheid worden aangepakt. Andere niet-mechanische factoren  spelen ook vaak een rol zoals druk op school, niet goed in je vel zitten, voedingsproblemen, allergieën, slaapstoornissen,… Het emotioneel welbevinden heeft immers een rechtstreekse lijn met het fysiek welbevinden. Door de osteopathische technieken kan er een betere balans ontstaan waardoor het kind ook geholpen wordt met het aanpakken van deze problemen of er wordt doorverwezen naar andere therapieën.


 Neus-, keel- en oorproblemen (NKO)


Neusproblemen

De mens is een neus-ademer en bij pasgeborenen en kinderen is de neusademhaling erg belangrijk. Een aangezichtsligging, druk op het aangezicht, een moeilijke tangverlossing of een trauma kan ervoor zorgen dat de schedelbotten van en rond de neus minder goed beweeglijk zijn. Kenmerkend is vaak dat de bevalling traag op gang kwam en daarna zich plots snel doorzette terwijl het kind zich draaide. De druk die het kind gehad heeft op het aangezicht en nek heeft invloed op de ademhaling. Een verstopte neus geeft dan ook tijdens het drinken veel problemen. De infectiekans neemt toe. De infectie kan zich uitbreiden naar de bij- en voorholten en naar de keelholte. De baby snurkt en snuift tijdens het voeden en slapen. Er treedt geen hoesten op bij jonge baby's  daar de hoestreflex nog niet aanwezig is. Je ziet vaak bij deze kinderen bronchitis optreden. Dit kan een reden zijn waarom deze kinderen gevoeliger zijn voor infecties zoals bronchitis, sinusitis. Ook bij kinderen met astma is het neusgebied belangrijk.

Door het herstellen van de beweeglijkheid van de botstructuren van en rond de neus zal de fysiologie van het neusslijmvlies zich herstellen. Hierdoor neemt de infectiekans ook af.


Keelproblemen

Osteopathie bij hoofdpijn kinderen

Problemen in het keelgebied bij kinderen gaan vooral over de amandelen. Ze zijn een eerste barriëre tegen infecties. De amandelen blijven vergroot doordat de kanaaltjes die zich erin bevinden verstopt raken.

Het controleren en behandelen van de structuren van het hoofd, de nek, de keel, en het halsgebied kunnen ervoor zorgen dat de problemen verbeteren en infecties minder kans krijgen.


Oorproblemen

Een oorontsteking bij kinderen is gewoonlijk een ontsteking van het middenoor, de ruimte gelegen achter het trommelvlies. Deze ruimte staat in verbinding met de keelholte via de buis van Eustachius. Als er in deze ruimte een ontsteking zit, dan doet dat pijn vanwege de zwelling (vochtproductie in het middenoor), terwijl het vocht niet (via de keelholte) afgevoerd kan worden. Gewoonlijk prikt de dokter het trommelvlies door en plaatst zonodig buisjes, zodat het vocht in het middenoor via die weg afgevoerd kan worden.

Bij een kinderschedel verloopt de buis van Eustachius met een 'knik' en ze loopt vrij horizontaal. Dit betekent dat er heel gemakkelijk een afsluiting van de buis van Eustachius is, zeker als de slijmvliezen die o.a. de binnenbekleding vormen, gezwollen zijn. Denk aan verkoudheid, allergie etc. Die afsluiting zorgt er dan voor dat het middenoor niet of onvoldoende gedraineerd wordt, ontsteking is dan meestal het gevolg. Ook zuig- en slikproblemen kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van middenoorproblemen.


De kinderen hebben veel pijn als ze gaan liggen, ervaren druk op de oren, horen slecht en bij de acute vorm gaat het gepaard met koorts en malaise gevoel. En voor ouders is dit een periode met slapeloze nachten.

Bij veelvuldig voorkomen van oorontstekingen kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de spraak, taal, het leren en ook op het gedrag van het kind.


Veel kinderen hebben als ze 7 zijn een of meerdere keren een oorontsteking doorgemaakt. Na de leeftijd van 7 jaar is er een afname te zien Het is vanaf deze leeftijd dat het verloop van de buis van Eustachius schuiner wordt, zodat er een betere drainage plaats vindt.


De zuig- en slikproblemen, het immuunsysteem, problemen in het gebied rond het middenoor kunnen veroorzaakt zijn door problemen tijdens de zwangerschap, voor en na de geboorte. Deze liggen mogelijks aan de basis van de ontwikkeling van  oorontstekingen en kunnen dankzij osteopathie met succes worden behandeld.


 


Orthodontie

Tegenwoordig wordt er in de tandheelkunde veel gedaan aan het corrigeren in de stand van de tanden. Heel wat jonge kinderen krijgen een beugel. Als osteopaten zien wij dat dit ook gevolgen heeft op afstand bij het kind.


Zo is door osteopaten in Amerika vastgesteld dat bij kinderen die in de groei zijn en een beugel dragen er een versterkte verkromming van de wervelkolom kan optreden.

Een beugel geeft een verhoogde druk op de schedelbotten en bepaalde beugels kunnen een verhoogde druk geven op de nek. Het lichaam wil dit compenseren en zo kunnen er allerhande klachten optreden zoals hoofd-, nek- en rugpijnen.


Ook vanuit de elektro-acupunctuur is het bekend dat tanden een relatie hebben met organen. Zo kan het zijn dat als er teveel druk op een bepaalde tand komt dit op lange termijn een verstoring kan geven op het orgaanstelsel.


Osteopathie kan voor, tijdens en na het dragen van een beugel zeer effectief zijn.


 


Scoliose 

Voor de osteopaat ligt de oorzaak van de scoliose vaak niet alleen in de wervelkolom zelf. Door de spanningen weg te nemen thv verschillende lichaams-systemen zien we dat de scoliose vaak minder erg en progressief is als voorheen. Ook na een eventuele operatie is het nog steeds mogelijk het lichaam van deze spanningen te verlossen. Dankzij het oplossen van die spanningen maakt de osteopaat oefentherapie veel effectiever doordat het kind weer makkelijker kan aanpassen.

Osteopathie voor orthodontie kinderen

 


Zindelijkheid

Uitblijven of vertraging van de zindelijkheid bij kinderen is een indicatie voor osteopathie met een diversiteit aan mogelijke oorzaken. Veel voorkomend zijn lokale problemen in het bekkengebied waardoor de samenwerking tussen het zenuwstelsel en de betrokken organen niet optimaal verloopt.  Deze problemen kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap, zoals b.v. stuitligging, maar ook door de bevalling zelf of latere trauma's van het bekken zoals een val.

Ook operatief ingrijpen kan een oorzaak zijn van functieverlies van de blaas zoals bv een liesbreukje.

De rijping van de blaas hangt ook af van de rijping van de hersenen en het regelen van automatische functies. Oorzaken met betrekking tot de beweeglijkheid van de verschillende schedelbotstukken, zoals een geboortetrauma, hebben een belangrijke relatie naar de hersenen toe waar gezorgd wordt voor alle automatische processen. Bij het bedplassen kan dit ook een rol spelenl, de controle over de zindelijkheid valt immers weg wanneer we in slaap zijn. Dit betekent dat het zenuwstelsel perfect in balans moet zijn om dit ritme in de nacht te controleren.


Liesbeth Raepsaet   8550 Zwevegem,  Kortrijkstraat 38                                                                                                GSM: 0479/45.85.40