Klachten bij baby's

Klachten bij baby's


 

  •     Asymmetriën in schedel of aangezicht
  •     Huilbaby’s
  •     Krampen
  •     Onrust
  •     Overstrekken
  •     Reflux
  •     Voorkeursligging
  •     Zuig- en slikstoornissenAsymmetriën in schedel of aangezicht

Als de baby tijdens de zwangerschap druk op het hoofd ondervindt zoals bij een vroege indaling in het bekken, als er sterke druk- en trekkrachten tijdens de bevalling optreden en/of als er hulpmiddelen zoals tang of zuignap worden gebruikt kunnen er vervormingen van de schedel optreden. Bijzondere omstandigheden zoals aangezichtsligging, dwarspositie, de duur van de persweeën (extreem snel of heel lang),… kunnen hier ook een rol in spelen.


Normaal heeft de baby compensatiemogelijkheden en zijn de schedelbeenderen soepel genoeg om op verschillende krachten aan te passen. Daardoor normaliseren bepaalde vervormingen zich ook vrij snel na de bevalling.


Bepaalde stressvolle situaties echter kunnen leiden tot verlies van beweeglijkheid in de schedel. Het hoofdje blijft asymmetrisch ontwikkelen en kan zich uiten in allerlei fysieke klachten. Ook kunnen bepaalde baby’s door achtergebleven spanningen en bewegingsverlies een voorkeurshouding aannemen, bv altijd kijken naar de rechter kant (voorkeursligging).

 Huilbaby’s

Het vele ontroostbaar huilen bij de baby is de manier om te communiceren en te tonen dat er iets niet ‘lekker’ zit. Vaak zijn er klachten als reflux, krampjes en winderigheid, moeilijk drinken, gespannen zijn,…


Via osteopathie kunnen spanningen als gevolg van de zwangerschap of bevalling verholpen worden.


Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat kinderen die regelmatig behandelingen thv de schedel ondergingen, tot betere leerprestaties kwamen, zowel op sociaal als op intellectueel niveau.

 Krampen

De oorzaak van krampjes ligt vaak op vele vlakken. Het kan een allergische reactie zijn op koemelk bij flesvoeding, het verteringssysteem kan nog wat onrijp zijn en er kan een overprikkeling zijn van het maag-darmsysteem door irritatie van het zenuwstelsel agv spanningen opgelopen tijdens de zwangerschap en/of het geboorteproces.


De osteopaat kan hier goede resultaten behalen.Osteopathie bij darmklachten baby's Onrust 

De bevalling is een heel natuurlijk maar ook traumatisch gebeuren waar grote druk- en trekkrachten een serieuze stress teweegbrengen bij de baby.

Het onrustig zijn, het ontroostbaar huilen, moeilijk slapen bij de baby is de manier om te communiceren en te tonen dat er iets niet ‘lekker’ zit. Vaak zijn er ook klachten zoals reflux, krampjes en winderigheid, moeilijk drinken, gespannen zijn,…


Via het osteopathisch onderzoek wordt bepaald welke spanningen zich in het lichaam bevinden en via zachte behandelingstechnieken kan een positief resultaat worden bereikt.

 Overstrekken

Bepaalde stressvolle situaties voor, tijdens en na de bevalling kunnen leiden tot verlies van beweeglijkheid thv de schedel en wervelkolom.


Bepaalde kinderen kunnen daardoor enkel naar rechts of links kijken, liggen scheef, vertonen overstrekking,… Het is alsof ze in één of andere reflex vastzitten en niet naar de andere kant kunnen bewegen.


Bij overstrekking zien we vaak dat het haar op het achterhoofd niet goed groeit door constante druk wanneer het kind ligt. Die grote druk kan op den duur ook pijn geven bij het op de rug liggen waardoor het kind soms enkel op de arm of in buiklig tot rust komt. Andere problemen zoals reflux, krampjes,… horen hier ook vaak bij.Overstrekken schedel van baby's door osteopaat


Reflux


Zoals bij krampjes kunnen bij reflux verschillende oorzaken aan de basis liggen. Het kan een allergische reactie zijn op koemelk bij flesvoeding, het verteringssysteem kan nog wat onrijp zijn en er kan een overprikkeling zijn van het maag-darmsysteem door irritatie van het zenuwstelsel agv spanningen opgelopen tijdens de zwangerschap en/of het geboorteproces.


Er wordt ook gekeken naar de posities en de beweeglijkheid van de organen en het middenrif. De slokdarm loopt doorheen het middenrif en gaat hier over in de maag. Een goede spanning thv het middenrif is dan ook belangrijk voor het goede funtioneren van de maagingang.


 

Behandeling reflux babies door osteopaat

Voorkeursligging

Als de baby tijdens de zwangerschap druk op het hoofd ondervindt zoals bij een vroege indaling in het bekken, als er sterke druk- en trekkrachten tijdens de bevalling optreden en/of als er hulpmiddelen zoals tang of zuignap worden gebruikt, kunnen er vervormingen van de schedel optreden en verlies van beweeglijkheid van deze laatste alsook van de wervelkolom. Bijzondere omstandigheden zoals aangezichtsligging, dwarspositie, de duur van de persweeën (extreem snel of heel lang),… kunnen hier ook een rol in spelen. Bepaalde kinderen kunnen daardoor enkel naar rechts of links kijken, liggen scheef, vertonen overstrekking,… Ze vertonen een voorkeursligging. Het is alsof ze in één of andere reflex vastzitten en niet naar de andere kant kunnen bewegen. Hierdoor kunnen ook bepaalde delen van de schedel vervormd worden zodat een asymmetrie in de schedel en/of het aangezicht als gevolg optreedt. Andere problemen zoals reflux, krampjes,… horen hier ook vaak bij.


 


Zuig- en slikstoornissen

Bepaalde stressvolle situaties voor, tijdens en na de bevalling hebben een grote invloed op de schedel, het nekje en de wervelkolom,… waardoor bepaalde problemen kunnen ontstaan. Blokkades met druk op bepaalde zenuwen en fixaties in de schedel en elders in het lichaam kunnen de hele ontwikkeling van bepaalde systemen in het lichaam irriteren.

Dit kan leiden tot problemen met de werking van de zenuwen die het zuig- en slikmechanisme controleren.

Via osteopathie kunnen de oorzaken hiervan vaak worden verholpen.

Liesbeth Raepsaet   8550 Zwevegem,  Kortrijkstraat 38                                                                                              GSM: 0479/45.85.40