Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden

Privacy beleid en algemene voorwaarden

 

Deze privacy verklaring is opgesteld voor het naleven van de belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens. Deze privacy verklaring werd aangepast conform de Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation). Hier wordt alles gedaan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van persoonlijke data te behouden.

 

U kunt deze verklaring terugvinden op de website www.osteoclinic.be en www.sanaoptima.be

 

In het praktijkgebouw, kunt u eveneens deze verklaring terugvinden alsook een deel daarvan met betrekking tot de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tijdens een consultatie. In artikel 1 vind u de gebruiksvoorwaarden van de website, in artikel 11 de algemene voorwaarden van de praktijk. 

 

Verder in deze verklaring wordt aangegeven waarvoor uw gegevens gebruikt worden. U wordt uitgenodigd om alles goed door te nemen en indien er nog vragen zijn kan u telefonisch contact opnemen 0032 479 45 85 40

 


Atikel 1 Gebruiksvoorwaarden

 

Het gebruik van de website is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Door de website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden/artikels. Hierbij hoort het recht dat de voorwaarden zonder beperking en op eender welk moment kunnen worden aangepast zonder schriftelijke verwittiging. Indien het om een belangrijke wijziging gaat, kan het zijn dat u hieromtrent wel een mail ontvangt (indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, zie artikel 5).

 


Atikel 2 Website inhoud

 

Om kwaliteit te verzekeren wordt ervoor gezorgd dat de informatie zo correct mogelijk en up to date is maar dit geeft geen waarborg over de juistheid en volledigheid ervan.

 

Er is dus geen aansprakelijkheid voor één of andere tekortkoming noch voor typfouten.

 


Artikel 3 Links

 

De eigenaar van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verandering van de inhoud of het commerciële beleid op de websites waarnaar een link voorzien is. Deze links dienen uitsluitend om aanvullende diensten en informatie te verschaffen maar impliceren geen (goed)keuring of kwaliteitsgarantie. Er is evenmin aansprakelijkheid voor de eventuele risico’s en gevolgen hiervan zoals virussen door het gebruik van een website via een computer.

 


Artikel 4 Contact opnemen na bezoek website

 

4.1 Er is enkel een telefoonnummer beschikbaar op de website om consultaties vast te leggen. De praktijk is elke werkdag bereikbaar van 9u ’s morgens tot 19u ’s avonds. Bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat gebruiken waarna u teruggebeld wordt.

 

4.2 Om uw gegevens te beschermen is er geen emailadres zichtbaar op de website. Er wordt aangeraden om geen consultaties via email aan te vragen, geen privé gegevens of medische informatie hiervoor te noteren en te sturen als u een mail adres terugvindt gelinkt aan de praktijk. Een email kan ook in de spam belanden waardoor die niet direct gezien kan worden en hiervoor nemen wij geen verantwoordelijkheid. Het is te allen tijde beter om telefonisch contact op te nemen.

 

4.3 Het gsm nummer mag gebruikt worden om te bellen voor een consultatie maar niet om per sms, via whatsapp of andere wegen per “tekstbericht” contact op te nemen. Ook op de facebookpagina, gelinkt aan deze website kunt u geen berichten sturen en er is geen aansprakelijkheid indien u via de privé facebook of skype account, van de eigenaar van de website, toch gevoelige informatie doorgeeft.

 


Artikel 5 Mailing en nieuwsbrief

 

5.1 In principe kan een bezoeker de website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie in te geven. Voor bepaalde zaken dienen gegevens verzameld te worden zoals bij het maken van een afspraak, het aanmelden voor een workshop of voordracht, het aanmelden op de nieuwsbrief (indien de link actief is), enz. Zie ook algemene voorwaarden in artikel 11.

 

5.2 Als u klant bent in de praktijk

 

Er kan een algemene mailing worden voorzien naar de personen die klant zijn in de praktijk (maar niet zijn ingeschreven op de nieuwsbrief) bij belangrijke wijzingingen zoals:

 

Verandering van praktijk gegevens, een verhuis en hierbij wijziging van het adres of aanpassen van contactgegevens zoals telefoon - wijziging in telefonische bereikbaarheid - hindernissen (zoals wegenwerken in de nabijheid) voor de bereikbaarheid van de praktijk - aanwerving van of verlaten van werkzame collega’s in de praktijk.

 

Het emailadres kan worden gebruikt om nodige/nuttige informatie te sturen ipv af te printen als begeleiding na een workshop/voordracht of naast een behandeling, meestal na een consultatie in de praktijk, behalve indien bezwaar van de persoon in kwestie (dan wordt het toch afgeprint).


Als u regelmatig controle-afspraken maakt (om de 3 tot 6 maand) kunt u vragen om een herinnerings-email te laten activeren die u dan een korte tijd voorafgaand aan de volgende afspraak zult aankrijgen. Deze wordt automatisch verstuurd vanuit het programma PatientDesk (zie artikel 8). Dit wordt niet standaard verzonden naar iedereen voor iedere consultatie maar wordt aangeraden om zo een vergetelheid te voorkomen.  

 

In de praktijk is het zo voorzien dat elke persoon zonder uitzondering dit document, over het gebruik van gegevens waaronder het emailadres, kan nalezen bij elke consultatie. Bij bezwaar om het emailadres te gebruiken, kan worden gekozen om geen emailadres op te geven. Er kan ook worden gekozen om een stap verder te gaan en ook de nieuwsbrief te ontvangen.

 

5.3 U kunt in de praktijk een aanvraag doen om een “nieuwsbrief” te ontvangen. Voor de personen die geen klant zijn in de praktijk: Indien er een link actief is op de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, dan wordt deze verstuurd naargelang er activiteiten zijn gepland of veranderingen zijn in de praktijk. Er is geen vaste (zoals wekelijkse of maandelijkse) nieuwsbrief.

 

Er wordt een nieuwsbrief verzonden bij volgende mogelijkheden: Cursussen, workshops of geplande voordrachten omtrent osteopathie, causopractic testing, EM (Energy Medicine), lichaamswerk, emotionele technieken (coaching, PMA, TFT), hypnose, resonantie therapie (magneetveldmat of andullatie therapie), meditatie, de kracht van water, “gezonde” voeding. Lees de algemene voorwaarden hieromtrent onder de gelijknamige link.

 

5.4 U kunt ten allen tijde uw gegevens aanpassen of afmelden via de link onderaan de verzonden mail/nieuwsbrief.

 


Artikel 6 Uw rechten en inzage in persoonsgegevens

 

6.1 Naast de aanpassingen van gegevens via de link in een algemene mailing of nieuwsbrief, kan elke persoon als klant in de praktijk inzage vragen en krijgen in zijn persoonlijke gegevens. Deze kunnen op aanvraag worden bekeken, aanpast worden of verwijderd worden. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen om te verhinderen dat de gegevens zouden worden gegeven aan iemand die daar geen recht op heeft. Hou er rekening mee dat medische gegevens wettelijk gezien niet zomaar kunnen verwijderd worden. Van deze zorgen wij ervoor dat ze 30 jaar bewaard worden.

 

6.2 Bent u het niet eens met de manier waarop wij gegevens verwerken, dan kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 


Artikel 7 Verzamelen en gebruik van uw gegevens

 

7.1 In beginsel worden uw gegevens verzameld op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag tot behandeling en het medisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverlener vervullen.

 

7.2 Uw emailadressen worden verzameld wanneer u via mail inschrijft op de website (doel zie artikel 5).

 

7.3 Gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummers, email en alle gegevens in dat verband; in het bijzonder gegevens betreffende uw gezondheid; worden meestal door u verschaft wanneer u contact opneemt en langs komt voor een behandeling in de praktijk. Het is ook mogelijk dat die gegevens verkregen worden van andere partijen zoals uw huisarts, specialisten of andere therapeuten die u voor uw gezondheid bezoekt.

 

7.4 Door uw gegevens te verstrekken geeft u toestemming voor het gebruik hiervan. Medische gegevens kunnen worden gedeeld en besproken met andere behandelende therapeuten om een optimale samenwerking in uw voordeel te garanderen. Een stagair kan dit enkel indien u hiervoor toestemming vooraf gegeven hebt. Verder blijven alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Uw gegevens worden dus niet zomaar aan derden doorgegeven. In uitzonderlijke situaties (bv gerechterlijk onderzoek) kan het echter zijn dat uw gegevens vanuit wettelijke verplichting worden opgevraagd.

 

7.5 Uw vestigingsadres, mailadres, naam en telefoon kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden: patiëntenzorg en contact met andere behandelende therapeuten voor een optimaal behandelingstraject, mogelijkheid tot factureren/boekhouding, u kunnen verwittigen bij onverwachte afwezigheid (zoals accident of ziekte waardoor er geen afspraken mogelijk zijn), behandelen van klachten/geschillen, versturen van nodige documenten (per email of per post indien dit niet per email kan) en zie artikel 5.

 


Artikel 8 Gegevensverwerking en beveiliging

 

Gegevens verwerken houdt risiso’s in. Om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens beveiligd zijn tegen verlies, vernietiging, beschadiging, een gegevenslek of tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik, is er voor een samenwerking met en gebruik van instanties gekozen die in orde zijn met de wetgeving omtrent verwerking van uw persoonsgegevens. Er zijn ook extra overeenkomsten gemaakt met enkele van deze instanties. Via de organisatie hieromtrent en sterke technische maatregelen (zoals dubbele beveiligingen omtrent paswoorden om gegevens online op te slaan) die genomen worden, wordt geprobeerd het hoogst mogelijke beschermingsniveau te bereiken.

 

Er is een GVO (GegevensverwerkingsOvereenkomst) met Causamatics Concern bvba ivm het gebruik van het online platform Patientdesk dat instaat voor de verwerking en veiligheid van alle persoonlijke gegevens in de praktijk.

 

Er is eveneens een GVO tussen de eigenaar van de website en de host (www.one.com) van dit domein. Deze ziet toe op de veiligheid van uw persoonlijke gegevens indien u deze ergens invult op de website of per mail verstuurt.

 

Ook Dropbox, waar gegevens (bv facturatie) in de vorm van back up worden opgeslagen, doet alle mogelijke inspanningen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Het Amerikaanse Federal trade Commission houdt toezicht op dropbox ivm de naleving van hun privacy beleid.

 

De eigenaar van deze website en de eraan gelinkte mailadressen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, verlies van gegevens, financiële of commerciële schade door bv faling van deze instanties of problemen met het ganse internet. Indien er een probleem zoals een gegevenslek wordt vastgesteld, zullen de bevoegde instanties wel onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zullen maatregelen worden genomen zoals bij wet is bepaald. (zie uitleg over wat te doen bij een gegevenslek op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

 


Artikel 9 Google Analytics

 

Als uw browser uw IP-adres en het tijdstip van websitebezoek meestuurt, dan worden deze gegevens gebruikt voor de statistieken om de vindbaarheid en werking van de website gebruiksvriendelijker te maken. Deze gegevens zijn anoniem. Ze zijn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie enkel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

 


Artikel 10 Auteursrecht

 

10.1 Op de website kunnen namen en merken voorkomen die juridisch beschermd zijn. De website is een orgininele creatie waarvan de inhoud, logo’s, tekeningen en beelden beschermd zijn door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Elke vorm van gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website wordt dan ook verboden zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming door de eigenaar van de website.

 

10.2 Het gebruik van downloadbare documenten/teksten is wel toegestaan. Dit wordt duidelijk aangegeven op de website. Deze dienen enkel een informatief doel en mogen niet commercieel worden geëxploiteerd, in de media worden verspreid, op een andere website worden geplaatst en er mag geen enkele wijziging in worden aangebracht om dit onrechtmatig te verspreiden voor eigen doeleinden.

 


Artikel 11 Algemene voorwaarden omtrent curussen, workshops, voordrachten, diensten, consultaties en andere activiteiten


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/reserveringen en bestellingen aan en overeenkomsten via de praktijk, de website SanaOptima of Osteoclinic tenzij schriftelijk/elektronisch anders is overeengekomen.

 

Door zich in te schrijven of een afspraak te plaatsen, verklaart de deelnemer, cursist, patiënt, klant of cliënt akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

Onder "deelnemer, cursist, patiënt, cliënt of klant" in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die in de praktijk, bij SanaOptima of Osteoclinic een order, bestelling, (consultatie)dienst- of cursusreservatie plaatsen.

 

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een workshop, cursus of bestelling/opdracht, tenzij schriftelijk anders door SanaOptima of Osteoclinic vermeldt.

Een bestelling van diensten en/of goederen of cursusreservatie wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail of via de website door klant aan SanaOptima of Osteoclinic is verstrekt. Alle rekeningen en/of facturen van cursussen, workshops, voordrachten, diensten, verkopen en/of reservaties van SanaOptima of Osteoclinic dienen contant betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage met een minimum van 60€ (bv voor een gemiste consultatie) en een maximum van 2000€ (als het gaat over een cursus), alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend.

 

Een cursist kan na inschrijving voor een cursus/workshop/voordracht, deze terug annuleren of uitstellen naar een latere datum. Uitstel of annulatie van een cursus, tot uiterlijk 1 week vóór de aanvang van deze cursus, is kosteloos. In geval van uitstel of annulatie vanaf 1 week vóór de aanvang van een cursus, zal 50% van de prijs van de uitgestelde cursus aangerekend worden, bovenop het bedrag van de cursus die op een overeengekomen latere datum gevolgd zal worden. Bij aantoonbare overmacht zoals door bv accident, ziekte, overlijden geldt deze voorwaarde niet. Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren. Laattijdige reservaties dewelke binnen de tijdspanne van 72 uur vallen dienen altijd onmiddellijk en volledig betaald te worden.

 

In geval van annulatie van een consultatie zullen er geen kosten worden aangerekend behalve indien deze individuele consultatie niet 24 uur voorafgaand tov de feitelijke afspraak telefonisch of schriftelijk werd geannuleerd. Dan zal de afspraak alsnog volledig aan de klant gefactureerd worden. Ook hier geldt deze regel niet bij aantoonbare overmacht.

 

De bijdragen voor consultaties worden door de patiënt onmiddellijk na het beëindigen van de sessie betaald.

 

Alle verstrekte rekeningen en/of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd, tenzij de klant/patiënt onmiddellijk bij aanvang van het gebruik van de accommodatie zijn ongenoegen kenbaar maakt. Elk protest na gebruik van de accommodatie zal beschouwd worden als zijnde laattijdig en irrelevant.


Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant.

SanaOptima of Osteoclinic en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn territoriaal bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement of kanton van de exploitatiezetel van SanaOptima of Osteoclinic.

 

Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd via SanaOptima of Osteoclinic, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel SanaOptima of Osteoclinic als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.

SanaOptima of Osteoclinic stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van hun, direct of indirect, uitgaande cursussen, diensten en activiteiten.

 

SanaOptima of Osteoclinic behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van gelden. Bij tussentijds beëindigen door SanaOptima of Osteoclinic van een cursus of manifestatie als gevolg van overmacht vindt restitutie plaats pro rato.

 

De op de folders en website van SanaOptima of Osteoclinic vermelde informatie, genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van fouten.

 

Aan de websites en folders van SanaOptima of Osteoclinic kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bepaalde activiteiten kunnen extra kosten met zich mee brengen. Deze kosten worden vooraf aangekondigd en apart aangerekend. Deze dienen betaald te worden door de deelnemers zelf ten laatste op de dag van de activiteit en voor deze aanvangt.

 

SanaOptima of Osteoclinic behoudt zich het recht een cursus of activiteit te annuleren of uit te stellen bij te weinig belangstelling, of bijzondere omstandigheden.

 

SanaOptima of Osteoclinic is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit.

 


Artikel 12 Praktijkgegevens

 

Osteoclinic

Liesbeth Raepsaet

Kortrijkstraat 38

8550 Zwevegem

0032 479 45 85 40

BE0861234690

 

 

Liesbeth Raepsaet   8550 Zwevegem,  Kortrijkstraat 38                                                                                            GSM: 0479/45.85.40