FAQ'S

Veelgestelde vragen Osteopathie • Wat is osteopathie?   
 • Waarom osteopathie?
 •     Waar vindt osteopathie zijn oorsprong?
 •     Principes van de osteopathie
 •     Is osteopathie een erkende vorm van gezondheidszorg?
 •     Waarom is osteopathie zo onbekend in België?
 •     Is osteopathie een beschermd beroep?
 •     Wat kan een osteopaat voor mij doen?
 •     Met welke klachten kan ik bij een osteopaat terecht?
 •     Klachten
 •     Kunnen baby's en kleine kinderen ook behandeld worden?
 •     Hoe onderzoekt een osteopaat?
 •     Hoe behandelt een osteopaat?
 •     Hoe vaak moet ik behandeld worden?
 •     Wat kost osteopathie?
 •     Wat met de terugbetaling van osteopathie?   

Wat is osteopathie?

De osteopathische denkwijze is holistisch, d.w.z. de osteopaat behandelt geen ziekten, maar de zieke mens! Belangrijk binnen de osteopathische denkwijze is het feit dat alles in het menselijk lichaam beweeglijk is, bewegen kan en vooral bewegen moet! Deze bewegingen gaan van groot (armen en benen en romp) tot zeer klein en specifiek (organen en zenuwstelsel). En wel 24 uur per dag. Elk bewegingsverlies waarmee ons lichaam te kampen heeft veroorzaakt een verlies aan energie. De behandelmethode van de osteopaat is gericht op het herstellen van de oorspronkelijke bewegingen. (zie ook de algemene informatiepagina)

 


Waarom osteopathie?

Omdat osteopathie veilig is, want de osteopaat heeft in zijn opleiding heel nauwgezet en voorzichtig leren voelen naar de weefsels en structuren van het lichaam. Omdat osteopathie de bewegingsmogelijkheden, in de breedste zin van het woord, van het lichaam verbetert. Hiermee worden grenzen verlegd en niet overschreden. De kennis en de kunde van de osteopathie staan hier garant voor. De osteopathie is geschikt voor behandeling van personen met klachten én gezonde mensen. Osteopathie pakt geen verandering van structuur (botbreuk, ontstoken weefsel, tumor) aan maar doet  een beroep op de functie van het lichaam, en de functie is nagenoeg altijd voor verbetering vatbaar. Met osteopathie behandel je dus geen ziekte, maar de (zieke) mens. Osteopathie is een geneeswijze die de lichamelijke functies beter onderling afstemt en optimaliseert.

 


Waar vindt osteopathie zijn oorsprong?

De osteopathie vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828-1917). De osteopathische denkwijze is holistisch, d.w.z. de osteopaat behandelt geen ziekten, maar de zieke mens! In de Verenigde Staten is osteopathie een erkende vorm van gezondheidszorg. Via Engeland en Frankrijk is de osteopathie in Europa bekend geworden. Zo ook in België.

 


Wat zijn de principes van de osteopathie?


 •  Biologisch is de mens één geheel en alle afzonderlijke delen (systemen) beinvloeden elkaar
 •  Alles in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen
 •      De mens draagt in zich een zelfgenezend vermogen en is in staat om een nieuw evenwicht te vormen na een behandeling
 •      Er moet overal een goede doorbloeding zijn van elk weefsel, de ‘arterial rule’
 •  De structuur van een weefsel bepaalt de functie en omgekeerd


   

   

 

Is osteopathie een erkende vorm van gezondheidszorg?

De wet in België omtrent osteopathie is nog niet volledig afgerond. Daardoor zijn osteopaten ook niet verbonden met het risiv. Ondanks dit gegeven is er wel reeds terugbetaling vanuit de mutualiteiten zelf. De vergoeding die zo’n ziekenfonds eventueel biedt, geldt alleen voor erkende osteopaten. Een erkende osteopaat is lid van een beroepsvereniging en is opgenomen op de lijst voor terugbetaling van de ziekenfondsen.

 


Waarom is osteopathie zo onbekend in België?

Helaas is osteopathie nog maar sinds de jaren '80 bekend in België.. In Amerika en Engeland, daarentegen, valt het onder de reguliere zorg. Ziekenfondsen en artsen reageren vaak zeer kritisch, vooral omdat de osteopathische denkwijze in medisch België vrijwel volledig onbekend is. Manuele therapie en chiropraxie, wat afzonderlijk heeft ontwikkeld, is inmiddels - na 40 jaar - redelijk ingeburgerd en geaccepteerd, maar het volledige osteopatische concept ontmoet nog steeds grote weerstand in de medische wereld. Grote bekendheid zal het pas krijgen nadat velen zich met goed resultaat hebben laten behandelen en wij kunnen met vreugde vaststellen dat deze site op internet intensief bezocht wordt en dat daardoor osteopathie al veel meer naamsbekendheid krijgt.

 

 


Is osteopathie een beschermd beroep?

Osteopathie is een beschermd beroep.

 


Wat kan een osteopaat voor mij doen?

Aanleiding tot klachten kunnen zijn: ongevallen, sportblessures, overbelasting, spierverrekkingen, ontstekingen, operaties, littekens die verklevingen veroorzaken, enz. (De oorzaak van de klacht is dat de persoon de aanleiding niet kan compenseren of zelf kan verhelpen en verdragen.)

We zien vaak dat klachten niet daar ontstaan waar de primaire oorzaak zich bevindt en dat er een aanzienlijke periode (soms jaren) kan bestaan tussen de oorsprong en de klacht waarvoor de patiënt zich laat behandelen.


Vb:

 •   Een enkelblessure kan jaren later rugpijn veroorzaken door een veranderde manier van stappen.
 •   Een val op het staartbeentje kan na verloop van tijd hoofdpijn veroorzaken.
 •      Een tangverlossing kan bij kinderen, leer-, gedrags- of motorische stoornissen tot gevolg hebben.
 •      Buikoperaties kunnen naar verloop van tijd stoelgangproblemen, rugpijn, hoofdpijn, nek- schouderpijnen veroorzaken.


Klachten ontstaan wanneer er bewegingsblokkades optreden in of tussen de lichaams-systemen. Het lichaam zal zelf proberen deze blokkades te compenseren of op te heffen. Gewoonlijk lukt dat. Als dat niet lukt, is de osteopaat de aangewezen persoon om, d.m.v. zijn behandeling, deze blokkades op te heffen.

 


Met welke klachten kan ik bij een osteopaat terecht?

Hieronder een aantal voorbeelden van klachten waarmee u naar een osteopaat kunt gaan. Om alle mogelijkheden en aandoeningen op te noemen is deze website te klein, maar voor meer informatie kunt u bij de dichtsbijzijnde osteopaat terecht.

De osteopaat heeft in zijn opleiding ook geleerd wanneer hij u moet doorverwijzen voor nader medisch onderzoek.

 


Klachten


 •  Pijn en/of stijfheid in rug, nek, schouder, heup en ledematen
 •  Bekkeninstabiliteit
 •  Sportblessures, verstuikingen 
 •  Whiplash-syndroom en andere post-traumatische klachten
 •  Verschillende hoofdpijnen (o.a. migraine, spanningshoofdpijn, voorhoofdsholteontsteking, duizeligheid
 •  Incontinentieproblemen
 •  Maag- en/of darmklachten
 •  Klachten na (buik)operaties (lilttekenvorming, verklevingen)
 •  Algemene buikklachten (medisch onverklaarbaar)
 •  Menstruatiestoornissen
 •  (Chronische) vermoeidheidsverschijnselen en concentratieproblemen


Een scala van klachten die medisch gewoonlijk betiteld worden met: "Daar moet u mee leren leven."

   

 


Kunnen baby's en kleine kinderen ook behandeld worden?

Een aantal problemen bij kinderen ontstaat tijdens de zwangerschap of tijdens de geboorte. Een te nauw geboortekanaal, een stug bekken van de moeder of hulpmiddelen bij de bevalling kunnen de flexibiliteit van het schedeltje veranderen. Op den duur kan dit leiden tot problemen als: groeistoornissen, onrust en klachten variërend van oorontstekingen tot long- of darmproblemen. Als een kind regelmatig naar een arts moet vanwege dit soort klachten, of wanneer het niet lekker in z'n vel zit, is osteopathie een veilige methode om veel problemen te verhelpen en/of te voorkomen.

De handgrepen van een osteopaat zijn zacht. Kinderen vinden de behandeling over het algemeen erg prettig.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat kinderen die regelmatig behandelingen thv de schedel ondergingen, op school aanzienlijk beter presteerden, zowel wat leerprestaties als wat sociaal gedrag betreft.

 


Hoe onderzoekt een osteopaat?

De osteopaat zal eerst een uitgebreid gesprek met u hebben (anamnese). Deze belangrijke informatie zal de osteopaat een indruk geven van de primaire oorzaak. Vervolgens wordt de patiënt van 'van top tot teen' onderzocht, ongeacht de klacht. De osteopaat zal alle bewegingssystemen op beweeglijkheid testen. Zo kan hij er achter komen waar zich de blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam bevinden (die met de klachten verband houden). Zelfs miniscule bewegingsstoornissen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Het is dus belangrijk dat u in het vraaggesprek duidelijk alle doorgemaakte aandoeningen vermeldt.  Naast het lichamelijk onderzoek kan de osteopaat ook d.m.v. het bekijken van röntgenfoto's zijn diagnose ondersteunen.

 


Hoe behandelt een osteopaat?

De behandeling is gericht op het verhelpen van de bewegingsbeperkingen thv de primaire oorzaak en de compensaties. De osteopaat gebruikt een groot aantal specifieke behandelingsmethoden om de gevonden bewegingsverstoringen te behandelen. Hij maakt uitsluitend gebruik van manuele (met de handen) technieken en gebruikt geen apparatuur of medicijnen.

 


Hoe vaak moet ik behandeld worden?

De periode tussen de behandelingen kan variëren van 1 week tot een maand en zelfs langer. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken. Na de behandeling moet het lichaam de tijd en de kans hebben om zijn zelfgenezende krachten ten volle te ontplooien om het probleem zelf op te lossen (zelfgenezing). Als na een 5-tal behandelingen nog geen enkele verbetering zichtbaar is, zal de osteopaat u doorverwijzen om via een andere methode geholpen te worden (fytotherapie, acupunctuur, medicatie, operatie,…).

 


Wat kost osteopathie?

Een behandeling osteopathie in België kost gemiddeld tussen de 50 en 70 euro. De behandeltijd hiervoor is ongeveer 30 tot 45 minuten. Onze prijs is 60 euro voor een behandeltijd van gemiddeld 45 minuten.

 


Wat met de terugbetaling van osteopathie?

Osteopathie wordt door alle mutualiteiten vergoed. Het bedrag is 10 euro per consultatie en dit met een maximum van 5 keer per jaar. Een extra verzekering (bv. bij DKV) kan een terugbetaling tot 80% van alle behandelingen voorzien, ongeacht het aantal consultaties per jaar.

 


Liesbeth Raepsaet   8550 Zwevegem,  Kortrijkstraat 38                                                                                                GSM: 0479/45.85.40