Filosofie

FILOSOFIE ACHTER OSTEOPATHIE

Als mens streven wij naar het behoud van één van de belangrijkste waarden in ons leven en dat is gezondheid, de basis van waaruit we als mens kunnen functioneren.


Vele mensen worden steeds meer bewust over het bestaan van verschillende behandelings-methoden, zijn kritisch en stellen vragen met betrekking tot hun gezondheidstoestand. Dit is volgens de osteopaten een grote stap in de evolutie naar therapieën zoals osteopathie.


Wanneer andere therapieën tekortschieten of helemaal geen oplossing bieden kan osteopathie een goed alternatief zijn of een extra hulp bieden. Afhankelijk van de oorzaak van een probleem is een bepaalde therapie geschikt of ongeschikt. Het is echter niet zo evident om uit te maken welke therapie gepast is. Vele mensen weten nog niet goed wat osteopathie inhoudt en of zij met hun klacht bij een osteopaat terecht kunnen. Soms is het ook niet zo duidelijk wat de oorzaak van het probleem is?!


In bepaalde gevallen is de klassieke behandeling van rugpijn bijvoorbeeld een orale toediening van pijnstillers en/of spierontspanners. Dit kan bij ernstige pijn in eerste instantie een zeer goed hulpmiddel zijn doch biedt niet onmiddellijk de oplossing aan het probleem op lange termijn. Er moet een oorzaak zijn voor die pijn, die immers een signaal is van het lichaam dat er iets fout zit. Men kan de pijn (symptomen) vergelijken met wegwijzers die de weg naar een brandhaard (plaats waar het fout zit) tonen. Wanneer men nu deze symptomen verdringt, door het langdurig innemen van pijnstillers, negeert men eigenlijk de wegwijzers naar de brandhaard waardoor de kern van het probleem niet wordt aangepakt. De brandhaard blijft branden en zal zich later uiten in andere, mogelijk ernstiger problematiek waarbij de structuur van het lichaam wordt aangetast.


De Osteopaat probeert deze brandhaarden op te sporen en te behandelen als dit binnen zijn mogelijkheden ligt. Osteopaten zoeken dus naar de oorzaak van de klacht en trachten niet enkel symptomatisch te werken. Deze oorzaken bevinden zich vaak op een andere plaats dan waar de klacht tot uiting komt. Daarom wordt het hele lichaam nagezien en is een lang gesprek, om uit te maken wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn, soms nodig.


Er zijn ook een aantal basisprincipes van waaruit de osteopaat gaat handelen. Deze principes worden verder uitgelegd.


Bij het onderzoek en de behandeling komen zelden apparaten aan te pas. Alles wordt manueel uitgevoerd zowel wat betreft het onderzoek als de behandeling.


De veiligheid van de behandelingstechnieken wordt in de praktijk zeer hoog in het vaandal gedragen. Daarom zijn naast de algemene veiligheidstesten ook de technische onderzoeken zoals MRI, RX, CT-scan, echo e.a. ... een bijzonder hulpmiddel om ernstige aandoeningen uit te sluiten. Deze veiligheid, het zoeken naar de echte oorzaken van klachten, het voelen met de handen, tijd nemen, inzicht geven in het probleem, preventieve raad aanbieden,... zijn de basiselementen waarmee een osteopaat werkt.


© Raepsaet Liesbeth osteopaat, D.O. - BSc.(Hons)Ost.Med. Osteoclinic


D.O. betekent 'Diplomated Osteopath', na 5-jarige fulltime studie aan 'The international Academy of Osteopathy' te Gent en de Rijksuniversiteit te Gent kan men na het indienen van een thesis de graad D.O. behalen. D.O. staat garant voor een goed, degelijk opgeleid osteopaat.


BSc.(Hons)Ost.Med. Dit is de Bachelor graad die men als D.O. kan behalen aan 'The British College of Osteopathic Medicine' te Londen, een nederzetting van de 'Westminster University'. Een postacademische vorming die de kans geeft de D.O. graad nog verder uit te bouwen door aan wetenschappelijk onderzoek te gaan doen. Osteopathie en Evidence Based Medicine staan hier centraal.

Liesbeth Raepsaet   8550 Zwevegem,  Kortrijkstraat 38                                                                                                GSM: 0479/45.85.40